top of page

Tommy Sandal

Tommy Sandal kommer fra Røldal, Norge. Tommy har drevet fangst som næring på Svalbard siden 2007. Første overvintring var i 2003. Etter å har drevet som fangstmann i både Woodfjorden (Mushamna) og Wijdefjorden (Austfjordnes) overtok Tommy, sammen med sin familie fangstterreng og fangsthytter til tidligere fangstmann Louis Nielsen i Bellsund i perioden 2011-2013. 

/
 

Tommy Sandal has been hunting and trapping since he was a little boy living in Røldal, Norway. In Svalbard Tommy has been trapping for a living since 2007. His first over-wintering was in 2003. After spending year of trapping in Woodfjorden (Mushamna) and Wijdefjorden (Austfjordnes), Tommy and Elise over took the trapper area and cabins of fomer trapper Louis Nielsen i Bellsund in the years 2011-2013. 

The trapper family

Elise Strømseng kommer fra Bardu og var med å utvikle Svalbard Fangst. Elise syr, videreforedler produkter og tar hånd om alt det administrative i fangstbedriften. Hun har base i Longyearbyen hvor hun bor sammen med hundene sine og de to døtre Anna Marie (født 2012) og Åsne Solea (født 2017). 

/
 

Elise Strømseng is from Bardu, Norway. She also works with sewing, making various trapper products and the administrative part of Svalbard Fangst. She is based in Longyearbyen along with her dogs and her two daughters Anna Marie (born in 2012) and Åsne Solea (born in 2017). 

trapping in svalbard

Fangstområdet til Tommy ligger i Bellsund ligger sør for Longyearbyen og omfatter mesteparten av Nordenskioldkysten, landområdene nord og sør for Van Mijenfjorden, området nord for Van Keulen-fjorden samt en rekke øyer og holmer. Sammenlignet med mange andre steder på Svalbard er dette et forholdsvis frodig område med et rikt dyre- og fugleliv.

 

Høsten er den travleste tida med jakt på rein, gås, sel og sjøfugl. Mye skal videreforedles. Drivved skal samles til brensel og revefeller klargjøres. Vinteren er preget av mørketid og fangst av fjellrev. I perioder med dårlig vær jobbes det innendørs med flåing av rev, fellelaging og rensing av edderdun. Våren er tid for yngling og reproduksjon for dyr og fugler. Disse trenger da ro og det drives lite og ingen fangst i denne perioden.Om sommeren er det lyst døgnet rundt og dette er tida for dunsanking, seljakt og fiske. Arbeidet med edderdun og dundyner foregår hele året.

/

The trapping area Bellsund is situated south of Longyearbyen and cover most of Nordenskioldkysten, the areas north and south of Van Mijenfjorden, the aera north of Van Keulen-fjorden, as well as some ilands. Bellsund is a very vigorous area compared with many other places in Svalbard. 


Autumn is the most busy period and include hunting reindeers, geese, seals, ptarmigans and sea-birds. Wood (drift wood) for the winter and fox traps for arctic foxes are being prepared. During winter there is complete darkness in Svalbard. This periode is used for trapping arctic foxes. If bad weather time Is prioritized for skin preparations, make new traps and clean eiderdown. The spring is the period for mating, reproduction and new life. It is important to give the game species peace and quiet. In summer there are 24hours of light in Svalbard. In this period we collect eiderdown, fish and perform seal hunting. Eiderdown duvets are made throughout the whole year.

Svalbard Fangst driver tradisjonell fangst på Svalbard. Målet er å levere kortreist mat og lokale produkter til samfunnene på Svalbard. Det er et mål å utøve fangstvirksomheten mest mulig miljøvennlig og bærekraftig. 
/
 
Svalbard Fangst do traditional hunting and trapping in Svalbard. The aim to deliver local food and products to the settlements in Svalbard. We aim to carry out the trapping as environmental friendly and sustainable as possible. 
bottom of page