top of page

EDDERDUNSDYNE - EIDERDOWN DUVETS

Edderdunsdyne /
Eiderdown duvets


Vi lager syv-kanalers edderdunsdyner. 
Dynene består av 100% edderdun og har ytterttrekk
av fin, økologisk bomull. Edderduna er sanket på Svalbard og selve dyna er håndlaget lokalt på Svalbard. Mengden dun varierer med type dyne.
Dyna leveres i en lin/bomullssekk, med knyting og lås av reinsdyrgevir. Dynene lages vanligvis i målene 140x200cm og 140x220cm.
Ta kontakt for pris, alternative størrelser og bestilling.
Fra NOK 30000,-

We make seven channels eiderdown duvets. The down fill is 100% eiderdown and the lining consist of  fine, ecological cotton. The eiderdown is collected in Svalbard and the duvets are made locally on Svalbard. The amount of down varies with the size of the duvet. The duvet is packed in a linen/cotton bag closed with rope and reindeer-antlers. The duvets are normally made in sizes 140x200cm or 140x220cm. Please contact us for prices, alternative sizes and orders. From NOK 30000,-

Babydyne - barnedyne /
Duvet for baby - children
 


Vi lager også dyner for babyer eller barn.

Dynene er sydd lokalt på Svalbard og består av 100% edderdun sanket på Svalbard. Dynetrekket er av fin, økologisk bomull. Mengden dun avhenger av målene på dynene. Vi kan levere dyner  i størrelsene 60x80cm, 80x100cm og 100x140cm. Dyna leveres i en lin/ bomullssekk, med knyting og lås av reinsdyrgevir. Ta kontakt for pris og bestilling. Fra NOK 7000,-

 


We also make duvets for babies and children. These duvets are also made locally on Svalbard and consist of 100% eiderdown. The linen is made from fine ,ecological cotton. The amount of down varies with the preferred size of the duvet. We make these duvets in the following sizes: 60x80cm, 80x100cm and 100x140cm. A duvet is packed in a linen/cotton bag closed with rope and reindeer-antlers. Please contact us for prices and orders. From NOK 7000,-

 

 

Edderdun / Eiderdown


 

Ærfuglene på Svalbard tilhører underarten Somateria mollissima borealis. Ærfuglens dun kalles edderdun og har vært en ettertraktet og kostbar ressurs gjennom flere hundre år. På grunn av sine unike egenskaper har edderdun alltid vært ansett som den mest eksklusive som fyll i dyner, puter og klær. 

Duna vår sankes på holmer og skjær i fangstområdet Bellsund på Svalbard. Vi røkter og sanker i dag dun fra den største ærfuglkolonien i Norge. Etter rensing er duna klar for bruk i våre produkter. For å få en kilo  ferdig renset dun trenger vi normalt dun fra omlag 100 reir. 

 

Det spesielle med edderdun er at den i motsetning til gåsedun/andedun henger mye bedre sammen, ikke inneholder fjær og er ekstremt lett. Det er disse egenskapene som har gjort edderdun så ettertraktet i århundrer. Tidligere var det kun de rikeste, konger og keisere som hadde råd å ligge i denne type dyner. Om man holder på en liten dott med dun en liten stund vil man kjenne hvordan denne blir varm og holder på varmen lenge.

 

Dynene må renses. De bør også ristes og luftes jevnlig. Tar man vare på dyna vil den og dunas egenskaper vare i opptil flere generasjoner.


 

 

 

The eiderducks in Svalbard belong to the subspeices Somateria mollissima borealis. The eiderdown has been a desired and expensive resource through houndreds of years. The unique characteristics of eiderdown has led to the down being regarded as the most exclusive fill in duvets, pillows and clothing. 

 

Our eiderdown is collected in small islands in the trapper area Bellsund in Svalbard. We currently take care of the largest eiderduck colony in Norway. After cleaning, the eiderdown is ready to be used in our products. To get one kilo of cleaned eiderdown, we normally need the down from about 100 nests. Eiderdown has unique qualities being very isolating, extremely light weight and cohesive, which alltogether defines its luxury in bedding. In earlier years it was mainly royalties and rich persons that could afford to sleep in this luxury bedding. If you hold a little lump of eiderdown you will feel how it quickly becomes warm and keep the heat for a long time.

The duvets should be shaken and aired occasionally, and for proper cleaning, purification is needed. If you take good care of the duvet it will last for ages.

bottom of page