Eiderdown duvet from Svalbard

Eiderdown duvet from Svalbard

Edderdunsdyne fra Svalbard

Cleaned eiderdown from Svalbard

Cleaned eiderdown from Svalbard

Renset edderdun fra Svalbard

Nesting eiderduck

Nesting eiderduck

Hekkende ærfugl